• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

ซื้อเพชรดูแค่เซอร์แล้วเทียบราคา ไม่ได้ !!

6,007


ซื้อเพชรดูแค่เซอร์แล้วเทียบราคา ไม่ได้ !!
ซื้อเพชรดูแค่เซอร์แล้วเทียบราคา ไม่ได้ !!

ลูกค้าหลายท่านสงสัยว่า อนันทา คัดสรร จำหน่าย เฉพาะเพชรพรีเมียม แต่ยังไม่ทราบว่า เพชรพรีเมี่ยมของเราหมายความว่าอย่างไร วันนี้อนันทา จะมาไขข้อสงสัยและอธิบายให้กับทุกท่าน เข้าใจถึงเพชรพรีเมี่ยม อนันทามากขึ้น

ANANTA PREMIUM DIAMONDS คือเพชรที่ได้รับการคัดสรรจาก อนันทาแล้วว่าเป็นเพชรระดับความสว ยสูงสุด ในแต่ละ Clarity Grade ทั้งนี้อนันทา ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเพชร แต่ละเม็ด เพื่อที่ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่า ANANTA PREMIUM DIAMONDS นั้นเปล่งประกายงดงาม กว่าเพชรเกรดเดียวกัน ทั่วไปทั้งนี้อนันทามีหลักเกณฐ์ในการคัดสรรเพชร พรีเมี่ยม ง่ายๆ ดังนี้

เพชรทุกเม็ดจะต้องมีใบรับรองมาตรฐานจาก GIA ซึ่งเป็นสถาบัน ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกทั้งนี้เพชรพรีเมี่ยมจาก อนันทา จะมีสีตั้งแต่ D-I (น้้ำ 100-95) และความสะอาด ระดับ FL – VS1 เท่านั้น อนันทาเชื่อมั่นว่าเพชร ระดับนี้เป็นเพชร ที่ใสสะอาด และตำหนิน้อยซึ่งยากหรือแทบ จะเป็นไปไม่ได้ ที่จะเห็นด้วยตาเปล่า หรือกล้องระดับ 10X

เพชร พรีเมี่ยมอนันทา ทุกเม็ด จะต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นระดับ 3 Excellent ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ทั้งนี้สามารถ ตรวจสอบได้ในใบรับรองในส่วนของ Cut grade, Polish และ Symmetry

เพชร Hearts & Arrows คือเพชรที่มีประกาย และเหลี่ยมที่สวยที่สุด แต่ใช่ว่าเพชร 3 Excellent ทุกเม็ดจะเป็น Hearts & Arrows เพชร 3 Excellent บางเม็ดนั้นไม่เป็น Hearts & Arrows หรือมีลักษณะของ Hearts & Arrows ที่ไม่สวย เช่น มีลูกศรธนูที่ผอมเกินไป อ้วนเกินไป หรือมีหัวใจที่ตีบเล็ก หรือใหญ่เกินไป ทั้งนี้ อนันทาคัดสรรแล้วว่า เพชร 3 Excellent ทุกเม็ดของอนันทา จะต้องมี Hearts & Arrows ที่สวย สมมาตร และคมชัดมากที่สุด

Fluorescence นั้น หมายถึงสารเรืองแสง เพชรที่มีสารเรืองแสงนั้นจะหมอง หรือขุ่นกว่าเพชรที่ไม่มี สารเรืองแสง ทั้งนี้เพชร พรีเมี่ยมอนันทา เป็นเพชรที่ไม่มีสารเรืองแสง ลูกค้าสามารถตรวจสอบ Fluorescence ได้ในใบรับรอง GIA

เพชรพรีเมี่ยมไซส์ คือเพชรที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละช่วงราคา ซึ่งเพชรพรีเมี่ยมไซส์นั้นหายาก เนื่องจากมีจำนวนน้อย เพราะหมายถึงเราได้เพชรที่มีขนาดใหญ่ แต่คิดจากช่วงราคาที่เท่ากัน เพชรพรีเมี่ยมไซส์ คือเพชรที่มีขนาดดังนี้
0.35-0.39 ct, 0.45-0.49 ct, 0.60-0.69 ct, 0.80-0.89 ct, 0.95-0.99 ct, 1.30-1.49 ct, 1.80-1.99 ct

เพชรแต่ละเม็ด มีประเภทของตำหนิที่ต่างกัน ซึ่งตำหนิแต่ละชนิดก็มีความชัดเจนที่มองเห็นแตกต่างกันไป เช่น Indented Natural หรือ Feather นั้นหมายถึงรอยแตก ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่า Pinpoint ซึ่งมีลักษณะเป็นฟองจุดเล็กๆ ตำหนิที่ดีที่สุดได้แก่ Pinpoint, Needle และ Cloud ทั้งนี้ เพชรหนึ่งเม็ดสามารถมีประเภทของตำหนิได้มากกว่า 1 ชนิด
 
ขนาด และจำนวนของตำหนิก็มีความสำคัญเช่นกัน เช่นเพชร 2 เม็ดที่มี Clarity เกรดเดียวกัน สามารถมีขนาด และจำนวนของตำหนิที่แตกต่างกัน ซึ่งเพชรที่มีขนาดของตำหนิเล็กกว่า และจำนวนน้อยกว่า ย่อมสวยกว่า และหายากกว่าเพชรที่มีตำหนิใหญ่กว่า และจำนวนมากกว่า
 
ตำแหน่งของตำหนิก็มีความสำคัญมากเช่นกัน ตำหนิอยู่บริเวณขอบเม็ด นั้นจะสังเกตได้ยากกว่าตำหนิที่อยู่บริเวณ ใจกลางเพชร หรือหน้า Table เพชร พรีเมี่ยมอนันทาทุกเม็ด มีตำหนิน้อยที่สุด เท่าที่จะมีได้ในเกรดนั้นๆ ที่สำคัญ ประเภทตำหนิ และตำแหน่งของตำหนิ จะต้องมีจำนวนประเภทน้อยที่สุด และสังเกตได้ยากมากที่สุด

เพชร พรีเมี่ยมอนันทา จะต้องไม่มี Graining ทั้งประเภท Internal Graining และ Surface Graining ซึ่งจะระบุอยู่ในส่วนของ Comments ในใบรับรอง GIA

ตำหนิแต่ละประเภทนั้น มีทั้งแบบไร้สี และมีสี เช่นสีดำ ซึ่งตำหนิที่มีสีดำนั้นจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่า และมีมูลค่าถูกกว่าเพชรที่มีตำหนิที่ไร้สี ทั้งนี้ในใบรับรอง GIA จะไม่ระบุถึงสีของตำหนิ จึงจำเป็นต้องใช้กล้องขยาย เพื่อที่จะตรวจสอบ ซึ่งสิ่งนี้ผู้ซื้อที่ไม่มีความชำนาญในการส่องเพชร อาจมองไม่เห็น จึงต้องใช้เชื่อใจและความเชื่อถือ ที่จะสอบถามความเป็นจริงจากร้ านค้า เพชรที่มีตำหนิเป็นสีดำ จะมีส่วนลดหรือมีราคาถูกกว่า 10%

โดยทั่วไป เพชรจะมีลักษณะไร้สี จนกระทั่งมีสีปนเหลือง โดยที่ GIA จะเกรดระดับสีโดยเทียบความเข้มของสี แต่ทั้งนี้ มีเพชรจำนวนมากกว่า 20% ในปัจจุบันที่มีโทนสีน้ำตาลอ่อนแทนสีเหลือง ทำให้เพชรเม็ดนั้นๆมีสีที่สังเกตได้ง่ายขึ้น และมีราคา หรือส่วนลดมากกว่าเพชรทั่วไป

ซื้อเพชรดูแค่เซอร์แล้วเทียบราคา ไม่ได้ !!

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved