• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์

17,430


รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์
การเตรียมตัวก่อนแต่ง และ พิธีการ

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

1. การเตรียมตัวก่อนแต่ง

ไม่แตกต่างกับงานแต่งงานทั่วไปคือ เริ่มจากการสู่ขอ จองสถานที่ จัดงานเลี้ยง พิมพ์และส่งการ์ดเชิญ และที่สำคัญคือจองโบสถ์ ซึ่งรวมไป ถึงการจองผู้ประกอบพิธีกรรมคือ บาทหลวง (สำหรับคาทอลิก) หรือ ศิษยาภิบาล ( สำหรับคริสเตียนหรือโปแตสแตน)
นอกจากนั้นคู่บ่าว-สาวจะต้องหาเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาว เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยระหว่างพิธี เจ้าบ่าวจะต้องมีคนรักษาแหวน ให้ก่อนพิธีแลกแหวน เจ้าสาวต้องให้เพื่อนผู้หญิงเป็นคนถือช่อดอกไม้ เดินนำขบวนเข้าโบสถ์ และต้องมีผู้จุดเทียนซึ่งเป็นหญิงชายอย่างละ หนึ่งคน
นอกจากนี้ยังต้องหาเด็กเล็กๆ ทั้งชายและหญิงซึ่งจะเป็นลูกของพี่ น้องหรือญาติก็ได้ มาช่วยในงานพิธี เด็กชายทำหน้าที่ถือหมอนรอง แหวนแต่งงาน เด็กหญิงโปรยดอกไม้นำทางเจ้าสาวเข้าโบสถ์

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีแบบคริสต์

– ค่าบำรุงโบสถ์ ตามกำลังศรัทธา
– ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สามารถเลือกใช้บริการของทาง
โบสถ์ หรือจัดหาจากข้างนอก
– ค่านักร้องที่มาช่วยขับร้องเพลงในพิธี
– ค่าช่างภาพ/วิดีโอ

• ประกาศข่าวแต่งงาน (Banns of marriage)

ตามประเพณี เมื่อคู่บ่าวสาวได้กำหนดวันที่จะประกอบ พิธีศีลสมรส จะต้องแจ้งข่าวต่อสัตบุรุษที่มาร่วมรับมิสซา หรือ จะต้องมีการประกาศให้สาธารณชนทราบ โดยบาทหลวงจะ ปิดประกาศภายในโบสถ์เป็นเวลา 3 อาทิตย์ เพื่อเป็นการยืน ยันว่าคนทั้ง 2 เป็นโสดจริง มีอิสระ หากผู้ใดเห็นว่าทั้งคู่ไม่ ควรแต่งงานกัน ก็สามารถคัดค้านได้ก่อนจะถึงวันแต่งงาน

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• ผู้ร่วมประกอบพิธีศีลสมรส

– เด็กผู้หญิงโปรยดอกไม้ (Flower girl) เป็นเด็กผุ้หญิงอายุระหว่าง 3-8 ปี เด็กผู้หญิงโปรยกลีบดอกไม้ตามทางเดินเข้าพิธี จะเดินนำหน้าเจ้าสาว เดินตามหลังเพื่อนเจ้าสาวที่สนิทที่สุด (Maid of honor)
– เด็กผู้ชายถือแหวน (ring bearer) อายุไม่เกิน 13 ปี ไม่ควรอายุน้อยกว่า 5 ปี เพราะความรับผิดชอบค่อนข้างสูง มักเป็นเด็ก ผู้ชายที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด คือ เป็นญาติของฝ่ายเจ้าบ่าว หรือ ฝ่ายเจ้าสาว แหวนมักจะถูกวางบนหมอนที่จัดทำขึ้น อย่างพิเศษและสวยงาม
– ผู้จุดเทียน ธรรมเนียมชาวอังกฤษบางครั้งผู้จุดเทียนคือ คุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาว
– เพื่อนเจ้าบ่าว 2 ท่าน
– เพื่อนเจ้าสาวที่สนิทที่สุด (ตามธรรมเนียมของชาวตะวันตก เพื่อนเจ้าสาวที่สนิทที่สุด คือบุคคลที่เจ้าสาวให้ความไว้วางใจ คบ นับถือ กันมา อาจจะเป็นเพื่อน พี่ น้อง คนรู้จักที่นับถือ เจ้าสาวจะทาบทามให้เป็น เพื่อนเจ้าสาวที่สนิทที่สุด (Maid of honor) ผู้ที่ได้รับการทาบทามจะมีความรู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการทาบทาม
– แหวนแต่งงาน จะใช้ในพิธีแลกแหวน เป็นสัญญลักษณ์ที่คู่บ่าวสาวใช้แหวนเพื่อเป็นเครื่องหมายความรัก ความซื่อสัตย์ และ ความไว้วางใจต่อกันจนตลอดชีวิต

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

2. พิธีการ

ขั้นตอน พิธีแต่งงานแบบคริสต์ ประเพณีงานแต่งงานแบบคริสต์ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่สำคัญสำหรับพิธีแต่งงานแบบคริสต์เริ่มต้นด้วยการเลือก สถานที่ในการจัดงาน ซึ่งก็คือ “โบสถ์”
การประกอบพิธีกรรม และที่สำคัญรองลงมาคือ “ผู้ประกอบพิธี” ซึ่งจะเชิญบาทหลวงสำหรับผู้นับถือคาทอลิก แต่ถ้านับถือแบบคริสเตียน ให้เชิญ ศิษยาภิบาลแทน นอกจากนี้อาจจะมีการทาบทามญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักที่เป็นเด็กมาช่วยในงานพิธีด้วย โดยเด็กน่ารักเหล่านี้เองที่รับ หน้าที่เป็นผู้โปรยดอกไม้ และเป็นผู้ถือแหวนเพื่อนำขบวนเจ้าสาวเข้าสู่โบสถ์

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• พิธีจุดเทียน

ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ แต่ที่ถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมานั้นนิยมให้เป็นเด็กผู้หญิง 1 คน และเด็กผู้ชาย 1 คน หรืออาจจะเป็นเด็กผู้หญิงทั้งคู่ โดย บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ที่จะใช้ในการประกอบพิธีจะมีเชิง เทียน 2 แท่น ตั้งอยู่ทางซ้ายและขวา เมื่อเริ่มเข้าสู่พิธีคนจุด เทียนที่ได้รับเลือกจะเดินถือเทียนเปล่าไปต่อไฟ จากแท่น เทียนที่ อยู่ด้านหน้าโบสถ์ หลังจากนั้นก็จะนำเทียนที่อยู่ใน มือไปจุดต่อยังเชิงเทียนด้านซ้ายและขวานั้นครั้นพอจุดเทียน เรียบร้อยแล้ว เด็กทั้งสองจะเดินออกมา

• พิธีแต่งงาน (พาเจ้าสาวเข้าสู่โบสถ์)

ขบวนเจ้าสาวประกอบไปด้วย เด็กน้อยผู้ถือแหวน หมั้นเด็กโปรยดอกไม้ เพื่อนเจ้าสาว รวมทั้งบิดาผู้เป็นคนพา เจ้าสาวเดินคล้องแขนเข้ามาภายในโบสถ์ การที่เจ้าสาวเดิน ควงแขนมาพร้อมกับคุณพ่อของเธอไปตามทางเดิน สู่พิธีนั้น ถือเป็นการมอบกรรมสิทธิ์ให้กับเจ้าบ่าวเป็นผู้รับหน้าที่แทน ในการปกป้องทะนุถนอมดูแลต่อเจ้าสาว รวมทั้งตัวเจ้าสาว เองก็มีหน้าที่ปรนนิบัติและให้ความเคารพนับถือสามีด้วยเช่นกัน จังหวะนี้เองแขกเหรื่อที่มาร่วมพิธีภายในงานต้องลุกขึ้น ยืนเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าสาว

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• พิธีบรรเลงเพลง

เมื่อเด็กน้อยทั้งสองเดินออกมาหลังจากจุดเทียนเสร็จ เรียบร้อย วงดนตรีที่อยู่ในโบสถ์ก็จะบรรเลงเพลงต้อนรับ ซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเปียโนที่ถูกจ้างเพื่อให้มาเล่นเล่นสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะ

• พิธีอ่านคัมภีร์คู่ชีวิต

เมื่อบิดาของเจ้าสาวพาเจ้าสาวมาถึงบริเวณที่ประกอบ พิธีบาทหลวงหรือศิษยาภิบาลผู้ประกอบพิธีนั้นจะอ่านข้อพระ คัมภีร์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ เพื่อให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวรับ ทราบถึง ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันเมื่อก้าวเท้าสู่การใช้ ชีวิตคู่ต่อไป

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• พิธีกล่าวคำปฏิญาณ

ขั้นตอนนี้ถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุด ในสมัยก่อนนั้นผู้เป็นบ่าวสาวจะกล่าว คำปฏิญาณตามบาทหลวงหรือผู้ประ กอบพิธีกรรม แต่ในสมัยนี้คู่บ่าวสาวมักจะมีคำปฏิญาณเป็นของตนเอง ส่วนจะร่างมาก่อน หรือจะมาพูดกันสดๆ ในพิธีก็ตามแต่จะสะดวก บ่าวสาวบางคู่ก็แอบจดใส่กระดาษโน้ตเล็กๆ มาอ่านกันในงานด้วย

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• พิธีแลกแหวนแต่งงานและลงนาม

หลังจากที่ให้คำมั่นสัญญากันแล้วก็มาถึงพิธีแลกแหวนแต่งงาน ทั้งคู่จะสวมแหวนแต่งงานให้แก่กันและเป็นที่รู้กันดีว่า แหวนของชาวคริสต์นั้นต้องเป็นแหวนที่กลมเกลี้ยงปราศจากรอยต่อใด ๆ เพื่อสื่อถึงความรักไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งในสมัยก่อนนั้นนิยม ใช้แหวนทองด้วยเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด แต่สำหรับในยุคนี้ จะนิยมแหวนที่ทำขึ้นด้วยทองคำขาวหรือเงินแล้วแต่ความ ชอบส่วนบุคคล จากนั้นจึงลงนามในหนังสือสำคัญ ที่โบสถ์จะเป็นผู้ออกให้ แต่เป็นคนละใบกับทะเบียนสมรส

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• พิธีจุดเทียนครอบครัว

เริ่มจากเจ้าสาวจุดเทียนซ้ายและเจ้าบ่าวจุดเทียนขวา ทั้งคู่ต้องมาจุดเทียนตรงกลางพร้อมกันเพื่อแสดงถึงการรวมเป็น ครอบครัวเดียวกัน หลังจากนั้นบาทหลวงหรือผู้ประกอบพิธีกรรม จะอธิษฐานขอพร สำหรับครอบครัวใหม่ และประกาศการแต่ง งานระหว่างคู่บ่าวสาวอย่างเป็นทางการ

รายละเอียดของพิธีการแต่งงานแบบคริสต์ _wd

• พิธีจุดเทียน

– พิธีการและลำดับขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเชื่อและความเหมาะสมของศาสนาคริสต์แต่ละ นิกาย
– ตามธรรมเนียม แหวนแต่งงานต้องเป็นแหวนเกลี้ยงทำจาก ทองคำหรือแพลทินัมแบบเกลี้ยง เพราะเป็นสัณลักษณ์แห่ง รักนิรันดร์ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนความนิยมไปตามแฟชั่น (และกำลังทรัพย์ในกระเป๋า) บางคนเลือกแหวนทองคำขาวแทนก็ได้
– ควรจองโบสถ์แต่เนิ่นๆ เพราะเรื่องจริงไม่เหมือนกับภาพยนตร์ ที่เจ้าบ่าวนึกอยากแต่งงานก็จูงมือเจ้าสาวเข้าโบสถ์ไปเลย
– คุยกับบาทหลวงหรือศิษยาภิบาลประจำโบสถ์ให้เคลียร์ เพราะแต่ละโบสถ์มีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน
– วันก่อนแต่งงานจะมีการซ้อมใหญ่ โดยมีบาทหลวงหรือศิษยา ภิบาล บ่าว-สาว และผู้ร่วมพิธี เพื่อซ้อมลำดับพิธีการทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อซ้อมเสร็จผู้ใหญ่ฝ่ายชายจะอาสาเป็นเจ้า ภาพเลี้ยงฉลองการซ้อมที่เรียกว่า Rehearsal Dinner
– การสวมเวล เป็นเพียงธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติ แต่ความจริง จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ เป็นเรื่องของความสวยงามเท่านั้น

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved