• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

ฤกษ์แต่งงานดีดี ปี 2555 HoroWorld

12,841


ฤกษ์แต่งงาน ปี2555 HoroWorld

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 ใครที่กำลังมองหาฤกษ์ดี ฤกษ์แต่งงานปี 2555 วันนี้ Horoworld มีข้อมูลฤกษ์ แต่งงานปี 2555 มาฝากทุกคนค่ะ เลือกวันเริ่มต้นชีวิต คู่ที่เป็นวันดี จะส่งเสริมให้ “ความรัก และ ชีวิตคู่” ของคุณดีตามไปด้วยนะคะ

ตามตำราโบราณ การดูฤกษ์แต่งงานของคู่บ่าวสาวจะต้องมีการนำ ดวงของคู่บ่าวสาวมาวางดวงฤกษ์แล้วหาวัน เดือน และปีที่มีความมงคล จะอำนวยความเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ อาจารย์สมศักดิ์ ภัทรภาณีนาท นักพยากรณ์ จาก “Horoworld” รับหน้าที่วางฤกษ์ที่เหมาะแก่จัดพิธีงานมงคลสมรส ฤกษ์แต่งงานปี 2555 มาให้แล้วค่ะ…

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนมกราคม

วันศุกร์ 6 มกราคม 2555

เป็นภูมิปาโลฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ถาวร มีความเป็นปึกแผ่นของหลักฐาน หลัก ทรัพย์ และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะมีความหนักแน่นมั่นคงใน การครองชีวิต จะมีความโดดเด่นในด้าน อสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเจ้าของที่นา ราชา ที่ดิน และมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทุก สารทิศ และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

วันจันทร์ 16 มกราคม 2555

เป็นเทวีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการ งานมงคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกย่อง สตรี ความมีหน้ามีตาในมีชื่อเสียงในวงสังคม ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่ บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะเจ้าบ่าว จะยกย่องให้เกียรติเจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มี ชื่อเสียงมอบความไว้วางใจให้เธอเป็นคน สำคัญของหัวใจ จะสร้างหลักฐานทรัพย์สิน เงินทองให้มั่นคง และบุตรบริวารก็มีความ อบอุ่น อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2555

เป็นราชาฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่างๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติมีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนมีนาคม

วันศุกร์ 2 มีนาคม 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการ ใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิง ทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ ยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่ บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการ สนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความ รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใส ดีมาก

วันจันทร์ 19 มีนาคม 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการ ใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิง ทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ ยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่ บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการ สนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความ รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใส ดีมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนพฤษภาคม

วันพุธ 2 พฤษภาคม 2555

เป็นมหัทธโนฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ งานมงคลต่าง ๆ ได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มี ทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐี ร่ำรวยดีมาก

วันเสาร์ 19 พฤษภาคม 2555

เป็นมหัทธโนฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลต่าง ๆ ได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐี ร่ำรวยดีมาก

วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการ ใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิง ทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ ยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่ บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการ สนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความ รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใส ดีมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนมิถุนายน

วันศุกร์ 22 มิถุนายน 2555

เป็นราชาฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่าง ๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติ มีชื่อเสียงมีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาว จะใช้ชีวิตร่วมกันจะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต

วันพฤหัส 28 มิถุนายน 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการ ใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการ สนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใส ดีมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนกรกฎาคม

วันพุธ 6 กรกฎาคม 2555

เป็นภูมิปาโลฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงถาวร มีความเป็นปึกแผ่นของหลักฐาน หลักทรัพย์ และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่ บ่าวสาวจะมีความหนักแน่นมั่นคงในการครอง ชีวิต จะมีความโดดเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดิน และมีชื่อเสียง ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศและอยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุข

วันเสาร์ 28 กรกฎาคม 2555

เป็นราชาฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่าง ๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติมีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต

วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2555

เป็นราชาฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการ งานมงคลต่าง ๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติ มี ชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะ สำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะ ใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถา บรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม และยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการ งานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมีความสุขตั้งแต่ เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนสิงหาคม

วันพฤหัส 30 สิงหาคม 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการ ใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิง ทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ ยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่ บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการ สนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความ รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใส ดีมาก

วันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555

เป็นเทวีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการ งานมงคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกย่อง สตรี ความมีหน้ามีตาในมีชื่อเสียงในวงสังคม ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่ บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน โดยเฉพาะเจ้าบ่าว จะยกย่องให้เกียรติเจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มี ชื่อเสียงมอบความไว้วางใจให้เธอเป็นคน สำคัญของหัวใจ จะสร้างหลักฐานทรัพย์สิน เงินทองให้มั่นคง และบุตรบริวารก็มีความ อบอุ่น อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนกันยายน

วันพฤหัส 6 กันยายน 2555

เป็นมหัทธโนฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลต่าง ๆ ได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐี ร่ำรวยดีมาก

วันศุกร์ 21 กันยายน 2555

เป็นราชาฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่าง ๆ ที่มีความโอ่อ่า มีเกียรติ มีชื่อเสียง มีเสน่ห์เป็นที่นิยมยกย่อง และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะเป็นใหญ่เป็นโต มียศถาบรรดาศักดิ์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคมและยังส่งผลไปถึงบุตร ที่จะได้เข้ารับราชการงานเมือง หลักฐานก็มั่นคง การเงินก็มั่งคั่ง ยศตำแหน่งก็ใหญ่โต จะมี ความสุขตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคู่ไปถึงในภายภาคหน้าของอนาคต

วันพฤหัส 27 กันยายน 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัด พิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนตุลาคม

วันศุกร์ 5 ตุลาคม 2555

เป็นภูมิปาโลฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงถาวร มีความเป็นปึกแผ่นของหลักฐาน หลักทรัพย์ และเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ที่ทั้งคู่ บ่าวสาวจะมีความหนักแน่นมั่นคงในการครอง ชีวิต จะมีความโดดเด่นในด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นเจ้าของที่นาราชาที่ดิน และมีชื่อเสียง ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศและอยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุข

วันศุกร์ 31 สิงหาคม 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับ การงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการ ใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิง ทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ ยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่ บ่าวสาวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการ สนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความ รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใส ดีมาก

วันศุกร์ 12 ตุลาคม 2555

เป็นมหัทธโนฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลต่าง ๆ ได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐี ร่ำรวยดีมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนพฤศจิกายน

วันเสาร์ 12 พฤศจิกายน 2555 และ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2555

เป็นมหัทธโนฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลต่าง ๆ ได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็น ฤกษ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงาน มงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความ มั่งคั่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยดีมาก

วันศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2555

เป็นเทศาตรีฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับการงานมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดกิจการใหม่ ๆ จะเป็นศูนย์การค้า สถานบันเทิงทุกรูปแบบ ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และยังเหมาะสำหรับจัดพิธีมงคลสมรส ของคู่บ่าวสาวที่จะใช้ ชีวิตร่วมกัน จะได้รับการสนับสนุน หรือมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ของการใช้ชีวิตที่ราบรื่นสดใสดีมาก

ฤกษ์แต่งงานปี 2555 เดือนธันวาคม

วันพฤหัส 6 ธันวาคม 2555

เป็นมหัทธโนฤกษ์ คือฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลต่าง ๆ ได้สารพัด เรียกได้ว่าเป็นฤกษ์ ครอบจักรวาลก็ว่าได้ สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับจัดพิธีงานมงคลสมรส ที่ทั้งคู่บ่าวสาวจะใช้ชีวิตร่วมกัน จะมั่งมีศรีสุข มีทรัพย์สินเนืองนอง มีความมั่งคั่งเป็นเศรษฐี ร่ำรวยดีมาก

ขอขอบคุณ kapook.com และ horoworld.com

About Author

3 Responses to ฤกษ์แต่งงานดีดี ปี 2555 HoroWorld

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved