643


งานแต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง

งานแต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวสารจาก kapook.com

ขอเชิญชวนคู่รักใหม่และคู่รักหวานชื่น เข้าร่วมพิธีสมรสหมู่บนหลังช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) จังหวัดลำปาง) ในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ออป.) จังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบล้านนา ตลอดจนสร้างสายใยรักระหว่างคน และคนกับช้าง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์คู่ชาติบ้านเมืองของเราเอาไว้มิให้สูญพันธุ์อีกด้วย

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607 และ 0 5330 2500

งานแต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง

งานแต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง

งานแต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง

งานแต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : Kapook

เรียบเรียงโดย : Weddinghitz.com

Comment