792


งานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง : จ.สุรินทร์ ปี 2558

งานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ที่ จ.สุรินทร์ ประจำปี 2558
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พิธีสมรสหมู่และจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างสำหรับคู่บ่าว-สาว ชมขบวนแห่ขันหมากเจ้าบ่าว, ขบวนนางรำ, ขบวนกลองยาวและขบวนช้างเจ้าบ่าว พิธีแต่งงานแบบชาวกวยโบราณหรือพิธีซัตเตสำหรับคู่บ่าว-สาว บันทึกภาพประวัติศาสตร์การจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2558 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำหรับภายในงานจะมีการประกอบพิธี “ซัดเต” การสู่ขวัญบ่าวสาวแบบชาวกวย และจะมีพิธีแห่ขันหมากบนหลังช้าง การเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมนั่งช้างจดทะเบียนบนหลังช้าง ที่ถือว่าเป็นสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสัตว์แห่งความเป็นมงคล โดยการจัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างในปีนี้ตั้งเป้าหมายจะรับคู่รัก, คู่สมรส จำนวน 30 คู่ โดยคุณสมบัติและหลักฐานในการรับสมัคร คือ ชายและหญิงที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งชายและหญิง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้คู่สมรสทุกคู่ที่เข้าร่วมในงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2558 จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และคู่สมรสทุกคู่จะได้ร่วมพิธีฉลองมงคลสมรสหมู่แสนหวาน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สถานที่สุดหรูใจกลางเมือง และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 คู่สมรสทุกคู่จะได้ร่วมพิธีอันเป็นมงคลแบบชาวกวย “พิธีซัตเต” และร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างพร้อมบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ผู้สนใจหรือคู่รักสามารถสมัครเข้าร่วมพิธีได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4451 1975 และที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4459 1141 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และ เว็บไซต์ surinpao.org

ขอขอบคุณข่าวสารดีดีจาก : หลงรักประเทศไทย
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : surinpao.org

Comment