770


จดทะเบียนเขตบางรัก

จดทะเบียนเขตบางรัก

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวสารจาก kapook.com

เป็นอีกหนึ่งเขตที่ได้รับความนิยมสำหรับการจดทะเบียนเขตบางรัก ซึ่งในปี 2556 นี้ จะมีการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยกำหนดการยื่นเอกสารเพื่อตรวจสอบและรับคิวล่วงหน้าที่ สำนักงานเขตบางรัก ฝ่ายทะเบียน ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ส่วนวันเสาร์สามารถมายื่นได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. (วันอาทิตย์หยุด)

สำหรับเอกสารที่ต้องยื่น ในกรณีที่จดทะเบียนครั้งแรกทั้งคู่ ใช้แค่สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของทั้งคู่, เอกสารทะเบียนบ้าน หากไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ หรือนามสกุล ไม่ต้องใช้ตัวจริง ใช้สำเนาได้ แต่หากประสงค์จะเปลี่ยนในภายหลังก็ได้ แต่ต้องไปทำตามเขต/อำเภอ ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน, ให้คนใดคนหนึ่งมายื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนก็ได้ แต่วันจดต้องมาทั้งคู่ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสมรส

สำหรับเอกสารอื่นที่ต้องใช้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่จดครั้งแรก เช่น ใบสำคัญการหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรสเดิม หรือกรณีจดกับชาวต่างชาติ

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงศุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย เท่านั้น (ไม่รับหนังสือที่ไม่ได้ออกโดยสถานทูตใน
ประเทศไทย) เพื่อออกหนังสือรับรองสถานภาพสมรส นำเอกสารที่ได้ไปแปลเป็นไทยและรับรองการแปลโดยกรมการกงศุล
กระทรวงการต่างประเทศ

จดทะเบียนเขตบางรัก

 คลิกชม “แนวทางในการจดทะเบียนสมรส” ที่นี่
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตบางรัก โทรศัพท์ 0 2236 1395 หรือ เฟซบุ๊ก BangkokBangRak

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก : Kapook

เรียบเรียงโดย : Weddinghitz.com

Comment