477


เทศกาลลดบันลือโลก : 10-18 ตุลาคม 2558

เทศกาลลดบันลือโลก 2015
ระหว่างวันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2558
เวลา 10.00 – 20.00 น.
ณ ฮอลล์ 1 – 8 อิมแพคเมืองทองธานี
www.thailandexhibition.com
  • Home Show 2015
  • Fashion & Jewelry Beauty Festival
  • Wedding Festival
  • Food Festival
  • มหกรรมบันเทิงเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่ 7
  • Housing & property Festival
  • Baby & Family Festival 4th
  • Luxury Festival
  • เทศกาลเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียงลดบันลือโลก
www.thailandexhibition.com
Contact Event Organizer
Home Show Co.,Ltd.
Tel. 0-2719-0408  Fax. 0-2319-8387

URL:  www.homeshow.co.th

ขอขอบคุณข่าวสารดีดีจาก : thailandexhibition.com

|||::

Comment