• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

ชาวภูฏานตื่นเต้น เจ้าชายจิกมี แต่งงาน โดยเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 13 ต.ค. นี้

8,060


สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

เจ้าชายจิกมี แห่งภูฏานเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 13 ต.ค. นี้

ชาวภูฏานทั้งประเทศ ต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็น สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ในเดือนหน้า ตามแบบราชประเพณี

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี พระชนม์พรรษา 31 พรรษา ขึ้นครองราชย์ เมื่อปี 2551 จะเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ น.ส.เจตซัน เปมา สตรีสามัญชนวัย 21 ปี ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ สถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสจะมีขึ้นที่ วัดแห่งหนึ่งในเมืองปุนาคา ตั้งอยู่ในหุบเขาลึก มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย เข้าถึงด้วยสะพานทางเท้าเท่านั้น โฆษกสำนักพระราชวัง เผยว่า สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงย้ำมาโดยตลอดว่า ต้องการให้พิธีเรียบง่ายและเป็นไปตามประเพณี ซึ่งเป็นแนวทางที่ทรงยึดในการดำเนินพระองค์ ดังนั้น จึงไม่มีการเชิญราชวงศ์ หรือ หัวหน้ารัฐบาลต่างชาติมาร่วมในพิธี ด้านพสกนิกรชาวภูฏาน ต่างตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองในกรุงทิมพู วันที่ 16 ตุลาคม และจะได้ชมพระบารมีของสมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินี

ช่างทอผ้าครอบครัวหนึ่ง ที่เคยถวายงานตัดฉลองพระองค์ สำหรับราชวงศ์มาก่อนเผยว่า กำลังเร่งมือตัดชุดซึ่งใช้เส้นใยทองคำและสีเหลืองเป็นหลัก เป็นสีตามธาตุของว่าที่ราชินี ซึ่งเกิดในธาตุดิน หากได้รับเลือกก็จะถือเป็นเกียรติอันสูงสุด ขณะนี้ ช่างทอผ้าชื่อดังหลายคนของภูฏาน กำลังแข่งกันตัดชุดถวาย ว่าที่ราชินี ซึ่งได้สั่งตัดคีร่า ซึ่งเป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไว้หลายชุด ทอจากไหมดิบ ใช้เวลาหลายเดือน และอาจมีราคาสูงถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 90,000 บาท)

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กับ น.ส.เจตซัน เปมา

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved