• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

พิธีสู่ขอ ประเพณีไทยที่งดงาม

1,712


พิธีสู่ขอ ประเพณีไทยที่งดงาม

M_smile ตามธรรมเนียมประเพณีไทยในสมัยก่อน การสู่ขอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีหรือเป็นผู้ที่ผู้อื่นให้ความเคารพนับถือ และที่รู้จักพ่อแม่หรือผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี รวมทั้งรู้จักอุปนิสัยใจคอของฝ่ายชายเป็นอย่างดี ก็จะมาเป็นเถ้าแก่เพื่อมาเป็นผู้รับรองในตัวฝ่ายชายในการไปสู่ขอ ซึ่งก็มีขั้นตอนและรายละเอียดอยู่มากมาย

การสู่ขอ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาสู่ขอตามธรรมเนียมประเพณีไทยเรียกว่า “เถ้าแก่” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะดี มีผู้ให้การเคารพนับถือ และที่รู้จักพ่อแม่หรือผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดี รวมทั้งรู้จักอุปนิสัยใจคอของฝ่ายชายเป็นอย่างดี เพราะตัวเถ้าแก่จะเป็นผู้ที่มารับรองในตัวฝ่ายชาย เป็นการให้เกียรติแก่ฝ่ายหญิง

พิธีการสู่ขอ

เถ้าแก่จะไปพบพ่อแม่หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเพื่อทำการเจรจาสู่ขอ สมัยโบราณต้องมีการเลียบเคียงด้วยวาจาอันไพเราะ ดังนี้…

ได้ยินมาว่า บ้านนี้มีฟักแฟงแตงเต้าดกงาม ก็ใคร่จะมาขอพันธุ์ไปเพาะปลูกบ้าง” หากทางฝ่ายหญิงทราบล่วงหน้าอยู่แล้ว ในวันที่เถ้าแก่ฝ่ายชายจะมาเจรจาสู่ขอ จะมีการจัดบ้านและแต่งตัวให้สวยงามเป็นพิเศษ หรืออาจมีการจัดเตรียมอาหารไว้เลี้ยงฉลองกันตามธรรมเนียม

หลังจากการเจรจาผ่านไปได้ด้วยดี โดยตกลงเรื่องสินสอดทองหมั้น และการหาฤกษ์ยามสำหรับจัดพิธี สมัยก่อนพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะไม่ยกลูกสาวให้โดยง่ายในการเจรจาสู่ขอครั้งแรก อาจผัดผ่อนเพื่อจะสืบประวัติฝ่ายชาย และถามความสมัครใจจากฝ่ายหญิงก่อน หรือขอวันเดือนปีเกิดของฝ่ายชายไว้เพื่อผูกดวงตรวจดูเสียก่อน แต่ถ้าฝ่ายหญิงปฏิเสธการสู่ขอ สามารถยกเหตุเรื่องดวงชะตาของทั้งสองฝ่ายไม่สมพงศ์กันมาเป็นข้ออ้างได้ เพื่อเป็นการถนอมน้ำใจซึ่งกัน หากเป็นในปัจจุบัน การเจราจาสู่อาจตกลงกันได้เลยในครั้งแรก เพราะพ่อแม่ฝ่ายหญิงได้รู้จักฝ่ายชายมาบ้างแล้ว

การแจ้งผลการสู่ขอ

หากการเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น มีการตกลงกันเรื่องสินสอดทองหมั้น และการหาฤกษ์ยามสำหรับจัดพิธี เถ้าแก่จะเป็นผู้แจ้งข่าวดีแก่ทางฝ่ายชาย และดำเนินการพูดคุยเพื่อเตรียมการ เช่น หารือเรื่องพิธีหมั้น พิธีแต่งงาน หรือฤกษ์ยามกันต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับ “สินสอด” คือ เงินทองหรือทรัพย์สินที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นผู้กำหนด เพื่อตอบแทนการที่ฝ่ายหญิงยอมสมรสด้วย การเรียกสินสอดนิยมเรียกให้สมฐานะของฝ่ายหญิง โดยไม่เกินอัตภาพของฝ่ายชายที่จะหามามอบให้ ส่วนจำนวนจะเป็นเท่าใดนั้น จะพิจารณาจากหน้าที่การงานและฐานะทางบ้านของทั้งสองฝ่าย ซึ่งส่วนใหญ่พ่อแม่ฝ่ายหญิงมักจะมอบคืนให้เป็นเงินก้นถุงเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่

Credit : wedding.kapook, I Do Magazine

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved