• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

ฤกษ์ 5-5-55 มิใช่แค่เลขสวย แต่เป็นมหาฤกษ์ที่ดีจริงๆ

1,328


5   5   55

M_wink กลายเป็นความเชื่อที่คู่หนุ่ม-สาวหลายคู่ รวมถึงดารา นักแสดง คนดัง ถือฤกษ์ดีปีมะโรง เป็นฤกษ์มงคลจัดพิธีมงคลสมรส ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 หรือวันที่ 5-5-55 ซึ่งถือเป็นวันเลขสวย

ตัวเลข 5 5 55 เมื่อนำมาพูดออกเสียงแล้ว คนไทยถือว่าเป็นตัวเลขที่หมายถึงเสียงหัวเราะ-ความสุข อีกด้วย นายภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ชี้แจงถึงฤกษ์แต่งงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ว่า ตามตำราของโหราศาสตร์ ถือเป็นวันดี ด้วยตัวเลข 5 สามตัว เมื่อรวมกันแล้วจะได้ 15 เมื่อนำ 1+5 จะได้ 6 ซึ่งเลข 6 ถือว่าเป็นดาวพระศุกร์ จะส่งเสริมในเรื่องความรัก การเงินจะดี

นอกจากนี้ ยังเป็นวันพระจันทร์เพ็ญ เสวยเทวีฤกษ์ เป็นฤกษ์นางพญา เป็นสิ่งที่สวยงาม สตรีเพศจะเป็นผู้เกื้อหนุนให้ประสบโชคลาภ ความสำเร็จ ทำกิจการมีชื่อเสียง งานที่เกี่ยวกับคน เกี่ยวกับต่างประเทศ การจัดพิธีมงคลสมรสจะดี อีกทั้ง ยังตรงกับวันเสาร์ ซึ่งถือเป็นวันอธิบดี เป็นมหาสิทธิโชคด้วย ถือเป็นวันดี เหมาะแก่การประกอบพิธีมงคลอยู่กับที่ อย่างพิธีมงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ อีกทั้งการเป็นมหาสิทธิโชค ถือว่าเป็นฝ่ายดี จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างเต็มที่ สำหรับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี ยังเป็นวันฉัตรมงคลด้วย ซึ่งคนไทยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่ดี การได้ฤกษ์แต่งงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 คู่รักหลายคู่จึงถือว่าเป็นวันดี ถือเป็นความสุขทางจิตใจของผู้ที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่

ซินแสภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล ประธานสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตแห่งประเทศไทย ระบุถึงฤกษ์วันแต่งงานวันที่ 5 พฤษภาคม 2555 ว่า อาจเป็นเพราะตัวเลข 5-5-55 เป็นตัวเลขที่คนไทยมีความเชื่อว่าเป็นตัวเลขสวย สื่อถึงเสียงหัวเราะ ทำให้ชีวิตคู่มีความสุข ส่วนทางโหราศาสตร์ ปีมะโรง ตามความเชื่อของคนจีนถือว่าเป็นปีมังกร มังกรถือเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่ทรงพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดิน นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง

F_kiddingด้าน พ.ญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ชีวิตการแต่งงานไม่ได้จบลงที่ฤกษ์ยามดีเพียงอย่างเดียว แต่มีสิ่งสำคัญอีก 2 ส่วน คือ

1.ก่อนแต่งงาน คนทั้งสองมีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจกัน วางแผนแต่งงานร่วมกัน
2.วันแต่งงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ ชีวิตหลังแต่งงานต่างหากที่เป็นเรื่องจริงของชีวิต ที่คนทั้งคู่ต้องเรียนรู้กันต่อไป ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 20 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 12 ในสุปุพพัณหสูตร กล่าวถึงเรื่องของการถือฤกษ์งามยามดี พระพุทธองค์ ตรัสไว้ดังนี้…

” ภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าใดทำความดี ด้วยกาย วาจาและใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้า ก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของคนเหล่านั้น
คนเหล่าใดทำความดี ด้วยกาย วาจาและใจ ในเวลาเที่ยง เวลาเที่ยง ก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของคนเหล่านั้น
คนเหล่าใดทำความดี ด้วยกาย วาจาและใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็น ก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของคนเหล่านั้น
คนทั้งหลายปฏิบัติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี ขณะดี ยามดี และบูชาดี 
เป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาในเรื่องฤกษ์ เรื่องเวลามงคล

Source : banmontra.com

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved