• 093-194-6419
  • Bangkok, Thailand
  • Lost Password

ไม่รอด! นักข่าวช่อง7 โดนอีกแล้ว !!

332


 

ไม่รอด! นักข่าวช่อง7 โดนอีกแล้ว !! สมจิตต์ นวเครือสุนทร

ชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยยื่นหนังสือสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ให้ตรวจสอบกรณีน.ส.สมจิตต์ นวเครือสุนทร รายละเอียดดังนี้ครับ

เลขที่ 2111/2554     
วันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรื่อง ขอให้พิจารณาการปฎิบัติหน้าที่ พฤติกรรมและจรรยาบรรณในการเป็นสื่อมวลชนในสังกัด
เรียน ผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

     สืบเนื่องจาก การตั้งคำถามสัมภาษณ์ของ น.ส. สมจิตต์  นวเครือสุนทร ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้สัมภาษณ์รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม  อยู่บำรุง) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายในบริเวณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เกี่ยวกับเรื่องพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ โดยจงใจใช้คำถามในลักษณะที่ทำให้มองว่ารัฐบาลกระทำการไม่เหมาะสมอาจเป็นการ หมิ่นต่อพระบรมเดชานุภาพ และเป็นไป ในลักษณะก่อให้เกิดความแตกแยกของสังคมที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการ สร้างความปรองดองให้แก่ประเทศชาติ อีกทั้งยังทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อชนิดต่าง ๆ ในเชิงทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นได้ นั้น
     ในการนี้ ทางชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยมีความเห็นว่า การนำเสนอข่าวหรือตั้งคำถามเช่นนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ขัดแย้งกับจรรยาบรรณของการเป็นสื่อมวลชนที่ดีของนัก ข่าวผู้นี้ โดยมีพฤติกรรม         ที่แสดงออกอย่างชัดเจนในการเลือกข้างหรือฝักใฝ่ต่อพรรคการเมือง (ปชป) อย่างเห็นได้ชัด (เช่นกรณีที่เคยปฏิบัติมาแล้วครั้งหนึ่ง) ดังนั้น ทางชมรมสื่อมวลชนเพื่อประชาธิปไตยจึงขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการสอบ สวนหาข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดโทษอย่างจริงจัง หากปล่อยให้ น.ส. สมจิตต์ นวเครือสุนทร ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป จะเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเป็น อย่างยิ่ง โดยชมรมฯ ขอให้ท่านได้กรุณาเปิดเผยผลการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้สังคมได้รับ ทราบ ต่อไป

คลิปจากข้อความข้างต้น

 

About Author

Comment

Thailand Web Stat © 2014 JDesign Agency | All rights Reserved