Wedding

เงื่อนไขการใช้บริการ Wedding Hitz

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง www.weddinghitz.com ซึ่งดูแลโดย บริษัท เจ ดีไซน์ เอเจนซี่ จำกัดหรือ “ผู้ให้บริการ” กับผู้ร้องขอสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิก Wedding Hitz Member หรือ “ผู้ขอใช้บริการ” โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Wedding Hitz Member ที่มีในปัจจุบัน และ/หรือ ที่จะมีขึ้น ต่อไปในภายหน้า ดังนี้

  • การเก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ขอใช้บริการโดย Wedding Hitz
  • การใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการโดย Wedding Hitz
  • ปฏิบัติตามภาวะจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ขอใช้บริการของ Wedding Hitz หรือสาธารณชน
  • ความปลอดภัยและแหล่งเก็บข้อมูล
  • การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

Weddingบทนำ

บริษัท เจ ดีไซน์ เอเจนซี่ จำกัดถือว่าสิทธิส่วนบุคคลและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ดังนั้นคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะอธิบายถึงวิธีการปกป้อง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัท การสมัคร Wedding Hitz Member ผู้ขอใช้บริการต้องลงทะเบียน โดยยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล สร้างชื่อและรหัสผ่าน เมื่อได้รับการอนุมัติก็สามารถเข้าใช้บริการได้ในทุกๆบริการของทุกเว็บไซต์ภายใน weddinghitz.com ได้ทันที

Weddingการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดย Wedding Hitz Member

Wedding Hitz Member จะไม่ใช้หรือแบ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในลักษณะที่แตกต่างไปจากสิ่งที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ขอ ใช้บริการ

Wedding Hitz Member จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการในการดำเนินการและดูแลรักษาบัญชีผู้ใช้ของผู้ขอใช้บริการ และบริการของ Wedding Hitz Memberตัวอย่างเช่น Wed-dinghitz Member ใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ขอใช้บริการในการส่งอีเมล์ต้อนรับให้แก่ผู้ขอใช้บริการ เมื่อผู้ขอใช้บริการทำการลงทะเบียนเป็นครั้งแรกเพื่อแจ้งให้ทราบถึงบริการ และบอกกล่าววิธี การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องตอบอีเมล์กลับมาเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมล์ที่ได้กรอกไว้ในขั้นตอนการขอใช้บริการของ Wedding Hitz Member หากไม่ ตอบอีเมล์นี้ภายในเจ็ดวัน จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของผู้ขอใช้บริการถูกยกเลิกการใช้บริการ ซึ่งขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำที่อยู่อีเมล์ของผู้ขอใช้บริการไปใช้สร้างบัญชีผู้ใช้ Wedding Hitz Member โดยไม่ได้รับอนุญาต

และในบางครั้ง Wedding Hitz Member อาจจะส่งอีเมล์ให้แก่ผู้ขอใช้บริการเกี่ยวกับบริการที่มีในช่วงนั้น ๆ หรือแนะนำให้ทราบถึงการปรับปรุงระบบ Wedding Hitz Member หรือแบบ สอบถามเกี่ยวกับบริการของ Wedding Hitz Member ซึ่งอีเมล์เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการกำหนดรูปแบบของบริการที่ได้ร้องขอไว้ จึงไม่สามารถจะบอกเลิกการเป็นสมาชิกกับรายการส่งจดหมายเหล่านี้ได้ แต่อาจจะเลือกที่จะไม่มีส่วนร่วมในการสำรวจความคิดเห็นนั้นได้

Weddingการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการโดย Wedding Hitz Member

Wedding Hitz Member อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการเท่าที่ จำเป็นต้องกระทำตามกฎหมายหรือมีเหตุอันควรเพื่อที่จะ

Weddingความปลอดภัยและแหล่งเก็บข้อมูล

ข้อมูลสำหรับ Wedding Hitz Member ของผู้ขอใช้บริการจะถูกเก็บอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Wedding Hitz Member ที่มีความปลอดภัยซึ่งได้รับการป้องกันดูแลในสภาวะที่รัดกุมผู้ขอ ใช้บริการจึงต้องพิมพ์รหัสผ่านอย่างถูกต้องเท่านั้น เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำหรับ Weddinghitz Member ของผู้ขอใช้บริการ ในกรณีที่เว็บไซต์ในเครือของ Wedding Hitz Network ทำสัญญากับ คู่ค้าหรือพันธมิตร รหัสผ่านของผู้ขอใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยไม่มีการแบ่งรหัสผ่านให้ใช้ร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ขอใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่ารหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ ของคุณ มีความปลอดภัย

ผู้ขอใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผย และ/หรือ ยินยอม และ/หรือแบ่งรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Wedding Hitz Member ของตนให้บุคคลอื่นใช้ในระหว่างการพิมพ์ข้อความสนทนา (Chat) ในการ ติดประกาศในกลุ่มข่าวสาร (Newsgroup) หรือในศูนย์รวมข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ อาทิเช่น Webboard หากผู้ขอใช้บริการ เปิดเผย และ/หรือยินยอม และ/หรือแบ่งรหัสผ่าน รวมถึงชื่อบัญชี ผู้ใช้ Wedding Hitz Member ให้บุคคลอื่นใช้ ทาง Wedding Hitz Member จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว

Weddingการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

Wedding Hitz Member ขอสงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว โดยทางเราจะทำการปรับเปลี่ยนวันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุดที่ด้านบนของคำชี้แจง สิทธิส่วนบุคคล Wedding Hitz Member อาจทำการปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัว ของผู้ขอใช้บริการในคุณลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้