ดูฤกษ์แต่งงาน ด้วยโหราศาสตร์ชั้นสูง (ระบบโหรพราหมณ์ไทย-ภารตะ)

ดูฤกษ์แต่งงาน ด้วยโหราศาสตร์ชั้นสูง (ระบบโหรพราหมณ์ไทย-ภารตะ)

ข้อความ:  ดูฤกษ์มงคลสมรส ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ออกรถใหม่ ฤกษ์ลาสิกขาบท ด้วยโหราศาสตร์ภารตะ(อินเดีย)
เว็บไซด์   http://www.astroneemo.net  "อาศรมศรีจักรนารท โชยติษะ ज्योतिष जगन्नाथ " 
ฤกษ์ยาม พลังงานจากฟากฟ้า ที่เหมาะสมกับจังหวะชีวิตที่จะต้องดำเนินไป สามารถบรรเทาผลร้ายอื่นๆในดวงชาตาที่ฟ้ากำหนด
เปลี่ยนแปลงทำให้เป็นกลาง ชี้นำชีวิตให้เปลี่ยนไปในเส้นทางที่ราบรื่นปราศจากอุปสรรคขัดขวาง  บริการให้ฤกษ์ยามประกอบการมงคล
ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย-ภารตะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยการคำนวนฤกษ์ตามหลักดาราศาสตร์ การสอบทานฤกษ์ถึง ๖๔ ขั้นตอนตามคัมภีร์
โบราณหลายสิบคัมภีร์เพื่อให้สมพงษ์กับดวงเจ้าชาตาเฉพาะคู่สมรส  โดยเฉพาะ การพิจารณาหาความสมพงษ์ในชีวิตสมรสเพิ่มอีก 12 ขั้นตอน
คือพิจารณามหากูฎะเพื่อความปรองดองในการสมรส
1 ทินะกูฎะ หาความปรองดองในชีวิตคู่
2 คณะกฏะ หาความปรองดองในเรื่องอารมณ์และนิสัยของคู่สมรส
3 มาเหนทรกูฏะ แสดงถึงความมีสวัสดิภาพและอายุยืนของทั้งคู่
4 สตรีทีรฆกูฎะ แสดงถึงมิตรไมตรีที่มีต่อกัน
5 โยนิกูฏะ แสดงถึงความสอดคล้องกันในเรื่องเพศ และกามารมณ์
6 ราศีกูฎะ แสดงถึงความสุขในชีวิตคู่ และความเจริญรุ่งเรือง
7 เคาราห์ไมตรีกุฎะ แสดงถึงจิตใจและอารมณืของคุ่สมรส การเอื้ออาทร ความมีน้ำใจให้กัน
8 วัศยะกูฎะ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อกัน การปฎิบัติต่อกันตามฐานะ
9 รัชชุกูฎะ แสดงถึงความมั่นคงหรือระยะเวลาของชีวิตสมรส
10 เวธกูฎะ แสงถึงการให้โทษซึ่งกันและกัน เบียดเบียนกัน
11 วรรณะกูฎะ  แสดงถึงความถือตัวเย่อหยิ่งต่อกันในชีวิตคุ่
12 นิทิกูฎะ แสดงถึงเชื้อสายและกรรมพันธ์ ที่สมดุลยกันในคู่สมรส

ข้อความย่อ : บริการดูฤกษ์มงคลทั้งแบบไทย-จีน  ฤกษ์ตัดชุดเจ้าสาว /ฤกษ์แต่งผมเจ้าสาว / ฤกษ์ปูเตียง / ฤกษ์สู่ขอ/
ฤกษ์สวมแหวนหมั้น หรือฤกษ์หมั้น /ฤกษ์สวมมงคลรดน้ำสังข์ /ฤกษ์รับเจ้าสาวเข้าบ้านเจ้าบ่าว/ฤกษ์ส่งตัว ปูลาดเรียงหมอน/  ฤกษ์จดทะเบียนสมรส
เว็บ   http://www.astroneemo.net 

Tag : ดูฤกษ์แต่งงาน,ดูฤกษ์แต่งงานจีน,ดูฤกษ์จดทะเบียนสมรส,ฤกษ์ตัดชุดเจ้าสาว,ฤกษ์แต่งผมเจ้าสาว,ฤกษ์ปูเตียง,ฤกษ์สู่ขอ,ฤกษ์สวมแหวนหมั้น,ฤกษ์สวมมงคลรดน้ำสังข์,ฤกษ์รับเจ้าสาวเข้าบ้านเจ้าบ่าว,ฤกษ์ส่งตัว,ปูลาดเรียงหมอน,ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท,ดูฤกษ์รับตำแหน่ง,ดูฤกษ์สึก,ดูฤกษ์ออกรถ,โหราศาสตร์ภารตะ,โหราศาสตร์อินเดีย,โหราศาสตร์พระเวท,ดูฤกษ์ยาม,ดูฮวงจุ้ย,ดูฤกษ์ตั้งศาล


http://www.astroneemo.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=71

--
福安居士 
โหราจารย์  อ.ณภัทร ศรีจักรนารท (อ.นีโม่)
www.astroneemo.net

 

 

 

taro1177   Sri
By taro1177 Sri
[17/02/2012 |12:24 pm]