การเลือกซื้อเพชร

การประเมินเพชร

การประเมินคุณภาพของเพชรตามคุณลักษณะ พื้นฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ 4Cs

องค์ประกอบของคุณลักษณะทั้ง 4 ทำให้การประเมินคุณภาพของเพชรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
องค์ประกอบทั้ง 4 คือ
 1. การเจียระไน (Cut)
 2. น้ำหนักกะรัต (Carat)
 3. ความบริสุทธิ์ (Clarity)
 4. สี (Color)
การเจียระไน (Cut)
diamond jewelry, gold jewelry, ngg, wedding ring, ทองของหมั้น, แหวนคู่, แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน, แหวนเพชร

 


การเจียระไน (Cut)
จากผลึกของเพชร ที่มาจากธรรมชาติ เมื่อเข้ากระบวนการ การเจียระไนเป็นกระบวนการที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดได้ โดยเพชรจะได้รับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดว่าเพชรจะออกมาในรูปทรงใด เพื่อให้ได้เพชรที่ เป็นประกายที่สุด
 - เจียระไน หน้ากว้างเกินไป ข้อดี เพชรจะดูสว่าง ข้อเสีย การเล่นไฟจะไม่เป็นประกาย
 - เจียระไน หน้าแคบเกินไป ข้อดี เพชรจะมีไฟสะท้อน ข้อเสีย เพชรจะหน้ามืด และน้ำหนักรวมหนัก
 - เจียระไน หน้าแคบเกินไป ข้อดี เพชรจะมีไฟสะท้อน ข้อเสีย เพชรจะหน้ามืด และน้ำหนักรวมหนัก


                                                                         การจำแนกสีเพชร (Color)
diamond jewelry, gold jewelry, ngg, wedding ring, ทองของหมั้น, แหวนคู่, แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน, แหวนเพชร

การจำแนกสีเพชร (Color)
การจำแนกสีเพชร เริ่มจาการแบ่งสรในระดับสากล คือ D ไปจนถึง Z โดยความหมายของสี D color คือสีที่เพชร มีความขาวใสมากที่สุดไม่มีสีเหลืองเจือปน เป็นเพชรที่ไรสี คนไทยจะเรียกว่า น้ำ 100
Colorless เพชรระดับไร้สี คือ D , E , F Color (น้ำ 100 , 99 , 98)
Near Colorless เพชรระดับเกือบไร้สี คือ G , H , I , J Color (น้ำ 97 , 96 , 95 , 94 ) และสี จะไล่ลงไปเรื่อยๆ การจำแนกสีเพชร จะแยกแค่โทนสีขาว และเหลืองเท่านั้น ส่วนสีอื่นๆ จะจำแนกเป็นเพชร สีแฟนซี
NGG   Jewelry
By NGG Jewelry
[28/02/2013 |3:59 pm]
NGG   Jewelry
By NGG Jewelry
[04/03/2013 |5:52 pm]

ความหมายใบรับประกัน GIA

Shape: รูปทรงของเพชร

  1. เพชรกลมหรือที่เรียกว่า เพชรเกสร (Round brilliant) ความนิยมสูงสุด ตามมาด้วยราคาสูงด้วย
  2. เพชรปริ้นเซส (Princess) ความนิยมรองจากกลม อันนี้ชอบส่วนตัว
  3. เพชรรูปไข่ (Oval)
  4. เพชรหัวใจ (Heart) หวาน
  5. เพชรมาร์คีส์ (Marquise)
  6. เพชรเหลี่ยมมรกต (Emerald cut)

Measurements: เป็นตัวบ่งบอกเราเกี่ยวกับ สัดส่วนที่วัดได้ กว้าง ยาว สูง ของเพชรเม็ดนั้น

ค่าน้อยที่สุดของเส้นผ่านศูนย์กลาง - ค่ามากที่สุด x ความลึก  เช่น 3.45-3.50 x 2.50 mm.  

ก็จะบอกเราว่า เพชรเม็ดนี้กว้างที่สุด กับ กว้างน้อยที่สุด ห่างกันอยู่ 0.05 มม.และมีความลึกอยู่ที่ 2.50 มม คับ และตัวนี้เองสามารถจะบอกเราได้ว่า เพชรเม็ดนี้กลมมากไหม ถ้า ค่าความต่างมาก แสดงว่าเพชรเม็ดนั้น ไม่กลม หรือกลมน้อย

Carat Weight: นน.มีหน่วยเป็นกะรัต 1 กะรัต แบ่งหน่วยย่อยๆเรียกเป็นสตางค์ 1 กะรัตเท่ากับ 100สตาค์ ถ้า 1.02 ct = น้ำหนักหนึ่งกะรัต สองสตางค์ / 1 CTS = 200 mg

Color Grade: สีของเพชร เรียงลำดับจากไร้สีไปสู่มีสี หรือ ขาว- นวล- เหลือง เรียงลำดับไป คือ D 100, E 99 , F98 , G 97 , H 96, I , J ,K ,L , M, N, หลังจากนี้ไปเริ่มนับเพชรสีแฟนสีเหลือง หรือ Fancy Yellow ราคาเริ่มขยับขึ้นอีกรอบ

Clarity grade: ความสะอาดของเพชร ตามที่เข้าใจ ที่ดีจากมากไปน้อยคือ Loupe-clean (IF), VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI ยิ่งสะอาดยิ่งดี ถ้ามีกำลังจ่ายไหวแนะนำซื้อ VS2 ขึ้นไป เพราะถ้าเป็น SI ตำหนิเริ่มจะมีผลต่อประกายเพชร อันนี้เสริมแต่ถ้าบางคนตาถึงส่องเป็น SI1 สวยๆมลทินตำหนิหลบข้างหรือก้น ก็ถือว่าค้มค่าไม่น้อย บางคนคิดว่าได้เพชรขนาดใหญ่ขึ้นสะใจใจกว่า เพราะตำหนิมลทิน VS SI ตูก็มองไม่เคยเห็นสักที แล้วต้องจ่ายเพิ่มกับสิ่งที่มองไม่เห็น หรือเลือกขนาดกับสิ่งที่เราสัมผัสได้ อันนี้ต้องแล้วแต่เหตุผล ส่วนในบ้านเราถือเป็นประเทศที่ใช้เพชรเกรดของสวยมากๆ เพราะต่างชาติ SI1 ก็เรียกเกรด Hi-end แล้ว เกรดความสะอาดระดับ SI 2 3 ทางยุโรป อเมริกา ใช้กันเป็นเรื่องปกติ อันนี้ก็อยู่ที่ความพอใจ กับความสบายในกระเป๋าแต่ละท่านด้วยยกเว้น ผู้ที่มองเรื่องการลงทุนเป็นหลักก็แนะนำให้เล่นเพชรสวยที่สุดเท่าที่จ่ายไหว

Total depth: ความสูงเพชร ที่เหมาะสมอยู่ที่ราวๆ 55.5-63.9%

Table size:   หน้าเพชรด้านบนสุด รูป 8 เหลี่ยม ค่าที่เรียกว่าเข้าเกณฑ์ Ideal cut จะอยู่ที่ช่วง 53-55%

Crown Angle:  มุมคราวน์ ที่ดีที่สุดคือ 30.7 – 37.7 องศา

Crown height: จะราวๆ 11%-16% 

Pavilion depth: ความลึกของเพชร พาวิลเลี่ยน Pavilion ควรอยู่ในช่วง 41.5-45%

Girdle:  Thin to Thick (ถ้า Very thin หรือ very thick ตกเป็น Class III)

ควรเลือกที่ Thin 2.5% ถึง Slightly thick 4% ไม่น่าจะเกินนี้เพราะไม่งั้น นน.เพชรจะไปกองที่บริเวณ นี้ทำให้ขนาด diameter ของเพชรเม็ดนั้นดูเล็กกว่าเม็ดอื่นๆที่ขนาด นน.เดียวกัน

Culet:  คือ ก้นเพชร เป็นส่วนแหลมที่สุดควรเป็น none หรือ Pointed คือแหลมเป็นจุด ไม่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นมา..

Fluorescece: ถ้าต่ำกว่าสี 95 I  color มีที่ slight blue จะดีทำให้มองแล้วสีจะขาวขึ้นซักเปอรเซ็นต์ แต่ถ้า D-H color ไม่ควรมีคับ แทนที่จะดีกลับจะทำให้เพชรดูฝ้าๆ

Finish Grade: Polish, Symmetry เรียงลำดับจากดีมากไปน้อย คือ

ถ้าเป็น GIA ก็จะเป็น Excellent, Very Good, Good, Fair, poor

ถ้าเป็น HRD ก็จะเป็น Excellent, Very Good, Good, Medium, Poor

ตัวนี้เลือกที่นิยมคือ  Excellent, Very good 

หมายเลข 1, 2 หมายถึงเกรดการเจียรไน ความสมมาตร และการขัดเงาที่ผิวเพชรครับ เวลาเลือกซื้อแนะนำให้เลือกเกรด Excellent หรือ Very Good ขึ้นไปครับ

หมายเลข 3 หมายถึง ความลึกของเพชรโดยรวมเมื่อเทียบการขนาดเพชร (ด้านหน้า) จะให้ดีความลึกไม่ควรเกิน 63% ครับ

หมายเลข 4 หมายถึง ขนาด Table (เหลี่ยมแปดเหลี่ยมกลางหน้าเพชร) เพชรที่มีสัดส่วนสวยงาม จะมีขนาด Table ไม่เกิน 60% หรืออนุโลมให้ได้ถึง 62% ครับ

ความหมายของเหลี่ยมเพชร

เหลี่ยมเพชร

ความหมาย

ทรงกลม

 เพชรรูปทรงคลาสสิก สื่อถึง ความโรแมนติก และความซื่อสัตย์

ทรงเหลี่ยม

 เพชรแห่งความหรูหรา ดูดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจ มีความเป็นผู้นำ กล้าได้กล้าเสีย

ทรงเหลี่ยมมรกต

 สวยงามตลอดกาล สื่อถึงความสงบ สง่างาม ใจกว้างขวาง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทรงรี หรือ ทรงไข่

 มีความมั่นคง ซื่อสัตย์ และสาวที่ช่างคิดสร้างสรรค์

ทรงหยดน้ำ

 เข้มแข็งมีความมั่นใจ แฝงไปด้วยเสน่ห์ และโรแมนติก

ทรงหัวใจ

 ความรักแท้ หวานโรแมนติก

ทรงมาคีย์

 ความมั่งคั่ง เลิศ หรูหรา สง่างาม